Cartile Adevarul
Edituri cărţi
Adresa de e-mail:


Parola:

(am uitat parola)Client nou?
Creează un cont

Catalogul documentelor financiar-contabile.Editia a IV-a, actualizata la 9 ianuarie 2009

Cristian Murica (coord.), Giorgiana Dobrescu, Alexandra Barla

Catalogul documentelor financiar-contabile.Editia a IV-a, actualizata la 9 ianuarie 2009

Domeniu: Economie

Editura: Best Publishing

Autor: Cristian Murica (coord.) · Giorgiana Dobrescu · Alexandra Barla

Colecţie: nespecificat
Număr de pagini: 202
Anul apariţiei: 2009
15,00 RON
Cumpără online

Catalogul documentelor financiar-contabile.Editia a IV-a, actualizata la 9 ianuarie 2009

Ordinul MEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile

Norme metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile
     Norme generale
     Registrele de contabilitate
     Formele de înregistrare în contabilitate
     Metodele de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor
     Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse
     Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile
     Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă
     Condiţiile în care se pot întocmi, edita şi arhiva electronic documentele financiar-contabile

Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

     Nomenclatorul documentelor financiar-contabile


     Registrele de contabilitate
          Registrul-jurnal
          Registrul-jurnal de încasări şi plăţi
          Registrul-inventar
          Registrul Cartea mare

     Mijloace fixe
          Registrul numerelor de inventar
          Fişa mijlocului fix
          Bon de mişcare a mijloacelor fixe
          Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale
          Proces-verbal de recepţie. Proces-verbal de recepţie provizorie. Proces-verbal de punere în funcţiune

     Bunuri de natura stocurilor
          Notă de recepţie şi constatare de diferenţe
          Bon de primire în consignaţie
          Bon de predare, transfer, restituire
          Bon de consum
          Fişă limită de consum
          Listă zilnică de alimente
          Dispoziţie de livrare
          Aviz de însoţire a mărfii
          Fişă de magazie
          Fişă de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă
          Registrul stocurilor
          Lista de inventariere

     Mijloace băneşti şi decontări
          Chitanţă
          Chitanţă pentru operaţiuni în valută
          Proces-verbal de plăţi
          Dispoziţie de plată/încasare către casierie
          Registru de casă
          Borderou de achiziţie
          Decont pentru operaţiuni în participaţie

     Salarii şi alte drepturi de personal
          Stat de salarii
          Listă de avans chenzinal
          Ordin de deplasare (delegaţie)
          Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate
          Decont de cheltuieli - pentru deplasări externe
          Decont de cheltuieli valutare - transporturi internaţionale

     Contabilitate generală
          Notă de debitare-creditare
          Notă de contabilitate
          Extras de cont
          Jurnal privind operaţiunile de casă şi bancă
          Jurnal privind decontările cu furnizorii
          Situaţia încasării-achitării facturilor
          Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri din stocuri
          Jurnal privind salariile, contribuţia pentru asigurările sociale, protecţia socială a şomerilor şi asigurări sociale de sănătate
          Borderou de primire a obiectelor în consignaţie
          Borderou de ieşire a obiectelor din consignaţie
          Jurnal privind operaţiuni diverse
          Fişă de cont analitic pentru cheltuieli efective de producţie
          Fişă de cont analitic pentru cheltuieli
          Fişă de cont pentru operaşiuni diverse
          Document cumulativ
          Balanţă de verificare. Balanţă analitică a stocurilor

     Alte subactivităţi
          Situaţia activelor gajate sau ipotecare. Situaţia bunurilor sechestrate
          Decizie de imputare
          Angajament de plată

Modelele documentelor financiar-contabile
       Registrul-jurnal
       Registrul-jurnal de încasări şi plăţi
       Registrul-inventar
       Cartea mare
       Registrul numerelor de inventar
       Fişa mijlocului fix
       Bon de mişcare a mijloacelor fixe
       Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale
       Proces-verbal de recepţie
       Proces-verbal de recepţie provizorie
       Încheiere de luare în primire
       Proces-verbal de punere în funcţiune
       Notă de recepţie şi constatare de diferenţe
       Bon de primire în consignaţie
       Bon de predare, transfer, restituire
       Bon de consum
       Eliberări parţiale care se lichidează în 24 de ore
       Fişă limită de consum
       Listă zilnică de alimente
       Dispoziţie de livrare
       Aviz de însoţire a mărfii
       Fişă de magazie
       Fişă de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă
       Registrul stocurilor
       Listă de inventariere
       Chitanţă
       Chitanţă pentru operaţiuni în valută
       Proces-verbal de plăţi
       Registru de casă
       Borderou de achiziţie
       Decont pentru operaţiuni în participaţie
       Stat de salarii
       Listă de avans chenzinal
       Ordin de deplasare (delegaţie)
       Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate
       Decont de cheltuieli - pentru deplasări externe
       Decont de cheltuieli valutare - transporturi internaţionale
       Notă de debitare-creditare
       Notă de contabilitate
       Extras de cont
       Jurnal privind operaţiunile de casă şi bancă
       Jurnal privind deconturile cu furnizorii
       Situaţia încasării-achitării facturilor
       Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de stocuri
       Jurnal privind salariile, contribuţia pentru asigurări sociale, protecţia socială a şomerilor şi asigurări sociale de sănătate
       Borderou de primire a obiectelor în consignaţie
       Borderou de ieşire a obiectelor din consignaţie
       Jurnal privind operaţiuni diverse
       Fişă de cont analitic pentru cheltuieli efective de producţie
       Fişă de cont analitic pentru cheltuieli
       Fişă de cont pentru operaţiuni diverse
       Document cumulativ
       Balanţă de verificare
       Balanţă analitică a stocurilor
       Situaţia activelor gajate sau ipotecate
       Situaţia bunurilor sechestrate
       Decizie de imputare
       Angajament de plată

Documentele financiar-contabile care se păstrează de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată


(Cristian Murica (coord.), Giorgiana Dobrescu, Alexandra Barla - Catalogul documentelor financiar-contabile.Editia a IV-a, actualizata la 9 ianuarie 2009 a fost adăugat în catalogul nostru la data de 31 august, 2012.)
0 produse
Newsletter
Abonaţi-vă gratuit la newsletterul nostru!


Facebook

Acasă | Căutare | Catalog | Clienţi | Contact | Informaţii | Hartă site

Copyright © 2021 edituri.net
Powered by webgraphic.ro